ODGOVORI i PITANJA
kod profesora "DOBS-a"

MATEMATIKA,FIZIKA i KEMIJA
PO ZBIRKAMA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA
-

-
Ako ne znate riješiti neki zadatak
iz školske zbirke pošeljite ga
prof "DOBS-u"
možda on zna !
pitanja šaljite na
mail: mim-sraga@zg.htnet.hr
sa napomenom da je za
prof."DOBS-a"
odgovori bi trebali biti objavljeni na ovoj stranici !!!
-
PRATITE nas i postavljajte pitanja
i preko:

-

MATEMATIKA - 4
Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9. pod 9)
Mat-4 - Derivacije "razlomka" kvocjenta ...
Mat-4 - Derivacije složene funkcije ...
Mat-4 - Funkcije - inverz ... pog.3.3. zad.7. pod 5)

Mat-4 - Limesi - pogl. - 3.5. zad. 6. pod 1)
Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9.
Mat-4 - Funkcije - inverz ... pog.3.3. zad.10. pod 2)
Mat-4 - Funkcije - inverz... pog. - 3.3. zad. 8. pod 4)
Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9.
 

novo: BESPLATNE video instrukcije iz FIZIKE
po ŽUTOJ ZBIRCI
Fiz-1 , Fiz-2 , Fiz-3 , Fiz-4


MATEMATIKA - 4

Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9. pod 9)
Mat-4 - Derivacije "razlomka" kvocjenta ...
Mat-4 - Derivacije složene funkcije ...
Mat-4 - Funkcije - inverz ... pog.3.3. zad.7. pod 5)

Mat-4 - Limesi - pogl. - 3.5. zad. 6. pod 1)
Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9.
Mat-4 - Funkcije - inverz ... pog.3.3. zad.10. pod 2)
Mat-4 - Funkcije - inverz... pog. - 3.3. zad. 8. pod 4)
Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9.
-

-
DRŽAVNA MATURA MATEMATIKA
potpuno riješeni zadaci
VIŠA RAZINA 2013.-2012.
-
NIŽA RAZINA -2013.-2012.
-
MATEMATIKA viša i niža razina 2014.
-
OSNOVNA RAZINA MATEMATIKA -2013.-2012.


 

 
RIJEŠENI ZADACI iz ŠKOLSKIH ZBIRKI
MATEMATIKA
odgovori na
PITANJA
MATEMATIKA - 1 MATEMATIKA - 2 Mat-1 - Potencije - br.1

- novo - po novoj zbirci 2014.
Mat-1- Dakić potencije pogl. 2.2. - 19. pod 1)

Mat-1- Dakić potencije pogl. 2.2. - 22. pod 1)
Mat-1- Dakić potencije pogl. 2.2. - 21. pod 1)
Mat-1- Dakić potencije pogl. 2.2. - 25. pod 1)
-
Mat-1- PDF - poklon - potpuno riješeni zadaci po školskoj zbirci
- - za gimnazije - Potencije, algebarski izrazi i algeb. razlomci

DETALJNO RIJEŠENI SVI ZADACI IZ ŠKOLSKE ZBIRKE
MATEMATIKA -1

više o tome >>


-

redni brojevi zadataka po izdanju zbirke 2006. - 2013.
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 18. pod 3) - Dakić - 2006.
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 9. pod 1) - Dakić - 2006.
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 17. pod 1) - Dakić - 2006.
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 28. pod 1) - Dakić - 2006.
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 31. pod 5) - Dakić - 2006.
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 34. pod 3) - Dakić - 2006.
Mat-1- gimnazija - potencije pogl. 2.1. - 37. pod 4) - Dakić - 2006.-
Mat-
1 - zadaci sa testa POTENCIJEa - novo - gimn.

Mat-1- PDF - poklon - potpuno riješeni zadaci po školskoj zbirci
- - za gimnazije - Potencije, algebarski izrazi i algeb. razlomci

nagradno pitanje:

link na video u kojem je pitanje postavljeno >>


Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 14. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 26. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 2. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad. 32. -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. zad - -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.2. -zad - - -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 1. -3) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 2. -4) -Dakić
Mat-1- gim. - algeb.i izrazi pogl. 2.3. -zad 2. -4)--treća... -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 3. -4) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 5. -5) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 6. -4) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 7. -2) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 9. -2) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 1. -3) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algebarski izrazi pogl. 2.3. -zad 1. -3) -Dakić
Mat-1- gimnazija - algeb. izrazi pogl. 2.4. -zad 15. -1) -Dakić -novo
Mat-1 - 5.2. - pogl. - zad: 23. pod 1) - Dakić
- novo:
Mat-1- gimnazija - Kraina-Gusić alg. izrazi pogl. 2.4. -zad 47. - n)
Mat-1- gimnazija - Kraina-Gusić alg. izrazi pogl. 2.4. -zad 47. - L)

Mat-4- gimnazija - Limesi pogl. 2.4. - 9. pod ) - Dakić
Mat-4- Funkcije - pogl. 3.3. - 10.zad. pod - 2) - novo - Dakić

Mat-1- gimnazija - poglavlje 3.5. - 2. pod 7) - Dakić
Mat-1- gimnazija - poglavlje 3.5. - 3. pod 3) - Dakić
Mat-1- gimnazija - poglavlje 3.5. - 1. pod 5) - Dakić
Mat-1- gimn. - jednadž. sa apsolutnim vrednsotima - Dakić

Mat-2- eksponencijalne funk. 5.5. zad: 5. pod 1)
Mat-2- Logaritamske jednadžbe 5.5. zad: 13. pod 1) - Dak...

Mat-3 - trig jed. iz šk.zibrke... homogena jedn ... Dakić
Mat-3 - trigonometrija --jednostavne i složenije ...Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 1. pod 1) -novo - 2013.
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 1. pod 3) -novo
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 1. pod 9) -novo
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 3. pod 3) -novo
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 2. pod 3) -novo
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 3. pod 3) -novo
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.1. - 5. pod 2) -novo

Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.2. - 1. pod 2) -novo
Mat-2 - Kvadratna jednadžba 2.2. - 1. pod 9) -novo


Eksponencijalna jedn. 5.5. - zad. 1. pod 1) i 5) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 2. pod 4) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 2. pod 6) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 1) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 6)
- novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 4. pod 6) - novo - gimn.
Eksponencijalne jedn. 5.5. - zad. 5. pod 2) - novo - gimn.

Mat-2 - Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 1) - novo - gimn.
Mat-2 - Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 4) - novo - gimn.
Mat-2 - Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Mat-2 - Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 16. pod 5) - novo - gimn.
Mat-2 - Logaritmi - po šk.zbirci - 5.5. zad 15. pod 1) - novo - teh.šk.

Mat-2 - Trigonometrija
. - po šk.zbirci - 5.5. zad 20. - novo -gimn

Mat-2 -
zadaci sa testa Eksponencijalne i logaritamske ..- novo Eko-šk


MATEMATIKA - 3
Mat-3-- Trigonometrija - 2.4.- 6. zad pod 2) - izdanje 2014.
-
- TRIGONOMETRIJSKE JEDNADŽBE
-
redni brojevi zadataka po izdanju zbirke 2006. - 2013.
Mat-3 - Trigonometrija - po školskoj zbirci 6.2. - zad.-16.
Mat-3 - Trigonometrija - po školskoj zbirci 6.2. - zad.-17.
Mat-3 -
Trig. jed. za gimn. - 5.1. zad- 7. pod 1) - Dakić -

Mat-3 - Trigonometrija za gimnazije - 3.2. zad. br. 6.
Mat-3 - Trigonometrija za TEH šk. 2.4. zad.br.13.

Mat-3 - Trigonometrija za TEH šk. 2.5. zad.br. 24. 1)
Mat-3 - Trigonometrija za TEH šk. 3.2. zad. br. 6.
Mat-3 -
Adicijske formule za gim. i teh šk.
Mat-3 -
Dali je funkcija Parna ili NEPARAN vj.br.13.
Mat-3 - Trigonometrija dokaz - 123

Mat-3 - Trig. sin x=-1/2 , cosx<0 , odredi cos x - novo
Mat-3 - trig jed. iz šk.zbirke... homogena jedn ... Dakić
Mat-3 - trig jed. iz šk.zbir...još homogenih jedn...
Mat-3-
Trig. jednadžba : cos(2x)+sinx = 1 - novo

Mat-3 - Tangenta iz točke na kružnicu sa testa - novo

Mat-
3 - Trig. sin x=-1/2 , cosx<0 , odredi cos x - novo

 

MATEMATIKA - 8
razlika kvadrata i kvadrat razlike vježba br.111. - novo
kako riješiti kvadratnu jednadžbu u 8.raz. vj.br. 121
- novo
kako rješavati kvadratne jednadžbe u 8.raz. vj.br. 122 - novo
Mat-8 korijeni vježba br.101. - novo
Mat-8 korijeni vježba br.102. - novo
Mat-8 korijeni vježba br.103. - novo
Mat-8 korijeni vježba br.104. - novo
Mat-8 korijeni vježba br.105. - novo
Mat-8 korijeni vježba br.106. - novo


Mat-1 - odredi jednadžbu pravca simetrićnu ... -novo
Mat-8 - razlika kvadrata
Mat-1 - rastavi an faktore -novo
Mat-1 - Potencije - br.2 sa nekog testa
Mat-1 - Potencije - prikaži sa bazom 6
Mat-2 - kompleksni brojevi br.1
Mat-1 - kub razlike - malo složeniji
Mat-1 - algebarski razlomci dijeljenje
Mat-3 - Trigonometriaj dokaz - 123 -novo
Mat-1 - Potencije - br.3 - malo teži
Mat-2 - kompleksni brojevi - malo teži
Mat-1 - Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Mat-1 - Algebarski razlomci odgovor - br.13
2 - novo

Mat-2 - kompleksni brojevi br.113. - novo

odgovori
FIZIKA
FIzika - 7 - video - INSTRUKCIJE
Fizika -7 - vježba -103
Fizika -7 - vježba -104
 

novo: BESPLATNE video instrukcije iz FIZIKE
po ŽUTOJ ZBIRCI
Fiz-1 , Fiz-2 , Fiz-3 , Fiz-4

Mat-1 - Potencije - br.3 - malo teži
Mat-3 - Trigonometriaj dokaz - 123 -novo

Mat-1 - kub razlike - malo složeniji

 


Mat - 8 . za 8. razred osnovne škole
-
razlika kvadratai kvadrat razlike vježba br.111. - novo
skrati razlomak rastavi na faktore vježba br.112.
kako riješiti kvadratnu jednadžbu u 8.raz. vj.br. 121 - novo
Matematika na MATURI
2011 - viša - zad.br.5. - novo
2011 - viša - zad.br.12. - novo
2011 - viša - zad.br.xy.
Mat-1- za 1. razred srednje šk .
Nejednadžbe i jednadžbe:
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137. 5) -novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 301. 4)
-novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-5. - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-8. - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16.- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
Koordinatni sutav u ravnini:
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 14. - novo
Koordinatni sutav u ravnini vj. br. 11.
- novo
Koord.sut, u ravnini- polovište dužine..156.- novo
Algebarski izrazi:
Algebarski izrazi - vježba br.1.
Algebarski izrazi - vježba br.2.
Algebarski izrazi - vježba br.3.
Algebarski izrazi - vježba br.4.
Algebarski izrazi - vježba br.5.
Algebarski izrazi - dokaz
Algebarski razlomci - dijeljenje-vj.101 - novo
Algebarski razlomci - složeniji vj.201. - novo
Potencije zadaci iz test - zad.br. 8.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 10.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 6.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 2. i 3.
Potencije zadaci iz test - zad.br. 1.
Potencije -1- vježba br.5.
Potencije -1- vježba br.4.
Potencije -1- vježba br.3.
Potencije -1- vježba br.1.
Potecije -2
instrukcije - potencije -1
23.-zadatak-POTENCIJE- dodatna uputa

Algebarski izrazi:
Kvadrat zbroja i kvadrat razlike vj.br.1.
Kvadrat zbroja vj.br.2.
Kvadrat razlike br.1.
Kvadrat razlike br.2.
Razlika kvadrata
Algebarske operacij br.1.
Rastavljanje na faktore br.11.
Kvadrat binoma rastavljanje na faktore
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.C
Kub zbroja i kub razlike vj.br.5.A
Kub razlike - vj.br.4.
Zbroj kubova
Razlika kubova
Algebarski razlomci vježba br.1.
Algebarski razlomci vježba br.2.
Algebarski razlomci odgovor - br.131 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.132 - novo
Algebarski razlomci odgovor - br.133 - novo
kvadrat razlike malo zabavnija - varijanta !
nejednadžbe
linearne nejednadžbe - zad. br.1.
linearne nejednadžbe - zad. br.2.
NEJEDNADŽBE - 221 - novo
NEJEDNADŽBE - 222 - novo
korijeni
racionalizacija nazivnika -zad.br.12.
racionalizacija nazivnika -zad.br.13. - novo
korijeni vj. br. 231. - novo
korijeni vj. br. 232. - novo
krug i kružnica
zadatak po narudžbi
inicijalni
testovi za MAT-1

Mat-2- za 2. razred srednje šk . - je ovdje !

Mat-3- za 3. razred srednje šk . - je ovdje !

odgovori
KEMIJA


MATEMATIKA - 4

Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9. pod 9)
Mat-4 - Derivacije "razlomka" kvocjenta ...
Mat-4 - Derivacije složene funkcije ...
Mat-4 - Funkcije - inverz ... pog.3.3. zad.7. pod 5)

Mat-4 - Limesi - pogl. - 3.5. zad. 6. pod 1)
Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9.
Mat-4 - Funkcije - inverz ... pog.3.3. zad.10. pod 2)
Mat-4 - Funkcije - inverz... pog. - 3.3. zad. 8. pod 4)
Mat-4 - Limesi - 2.4. zad 9.
-

-
DRŽAVNA MATURA MATEMATIKA
potpuno riješeni zadaci
VIŠA RAZINA 2013.-2012.
-
NIŽA RAZINA -2013.-2012.
-
MATEMATIKA viša i niža razina 2014.
-
OSNOVNA RAZINA MATEMATIKA -2013.-2012.

 

 

 

-
 
-
DRŽAVNA MATURA MATEMATIKA
potpuno riješeni zadaci
VIŠA RAZINA 2013.-2012.
-
NIŽA RAZINA -2013.-2012.
-
MATEMATIKA viša i niža razina 2014.
-
OSNOVNA RAZINA MATEMATIKA -2013.-2012.